Boeken van 100 jaar geleden

Bekende auteurs en boeken uitgekomen in 1919

boekenschouw 1919

Welke boeken bezat de bibliotheek in 1919? Helaas is dat niet meer te achterhalen. Wel is er in 100 jaar veel veranderd. Hanteren we nu criteria als niet kwetsend, niet racistisch, niet pornografisch, betrouwbaar, moeilijkheidsniveau enz, in 1919 werd er toch anders gedacht, getuige onderstaand citaat uit De Boekenschouw, een invloedrijk literair tijdschrift van katholieke oorsprong dat ongetwijfeld mede bepalend was op de keuzes die toenmalige collectioneurs maakten.

Voor den gewonen, physiek en moreel gewonen mensch, is verkeerd het boek dat 1. een verkeerde strekking heeft, 2. door zijn intieme onthullingen of hartstochtelijke voorstellingen een gevaarlijke opwinding veroorzaakt, 3. door aanhoudende belangstelling voor sexueele onderwerpen (gelijk vroeger Bourget), ook al is de behandeling zoogenaamd psychologisch en eenigzins wetenschappelijk, de verbeelding besmet. Met menschen, die buiten de norma staan : scrupulanten, zenuwlijders, hysterici -- koudbloedigen, gevoelloozen e. d. kan men in een algemeene bespreking geen rekening houden. Na deze verklaring zal men de waarde en de beteekenis begrijpen van de korte aanteekening, welke wij, voor zoover wij daartoe in staat waren, hebben gevoegd achter de titels der romans, die verschenen ongeveer van 1 October 1919 tot October 1920.


 • F. Bordewijk Bekijk details

  Fantastische vertellingen

  Bordewijk. Fantastische Vertellingen. (214). f 3.90 ; geb. f 5.50. Griezelig, ziekelijke lectuur.

  Bekijk details van F. Bordewijk

 • Kees van Bruggen Bekijk details

  Zondvloed

  Bruggen (Kees van). Zondvloed. (199). f 2.65 ; geb. f 3.90. Zeer eigenaardig, niet voor iedereen.

  Bekijk details van Kees van Bruggen

 • Louis Couperus Bekijk details

  Xerxes, of de hoogmoed

  Couperus (Louis). Xerxes of de Hoogmoed. (261). f 5 ; geb. f 6.50. Beter dan Couperus pleegt voor den dag te komen.

  Bekijk details van Louis Couperus

 • Hedwig Courts Mahler Bekijk details

  Ontmaskerd

  Courths (Mahler Hedwig). Ontmaskerd. Vertaald door J. P. Wesselink-van Rossum. (216). f 1.90 ; geb. 2.90. Geschikte lectuur. Zeer romantisch en een paar oorlogshuwelijken op den koop toe.

  Bekijk details van Hedwig Courts Mahler

 • Marcellus Emants Bekijk details

  mensen

  Emants (Marcellus). Mensen. (265). f 4.50 ; geb. f 5.90. Zwaar pessimisme en sombere realistiek.

  Bekijk details van Marcellus Emants

 • W.G. van de Hulst Bekijk details

  Peerke en zijne kameraden

  Hulst (W. G. van de). Peerke en zijne kameraden. Met teekeningen van J. H. Isings. (185 m. 1 pl.) Gecart. f 1.50 ; geb. f 1.85. Protestantsch leesboek voor de jongeren.

  Bekijk details van W.G. van de Hulst

 • Rudyard Kipling Bekijk details

  Door wolven opgevoed

  Kipling (Rudyard). Door wolven opgevoed. De geschiedenis van Mowgli in de wildernis. Bewerkt door Arthur Tervoren. (2.25) Gecart. f 1.75 ; - geb. f 2.40. Een eigenaardig, maar aantrekkelijk boek.

  Bekijk details van Rudyard Kipling

 • Marie Koenen Bekijk details

  De redder

  Koenen (Marie). De redder. (246) geb. : f 1.90. Een goed en mooi boek.

  Bekijk details van Marie Koenen

 • Hans Martin Bekijk details

  De menschaap

  Martin (Hans). De menschaap. Een onwaarschijnlijk verhaal. (135) f 1.90 ; geb. f 2.50. Een smerig boek. Haat van den schrijvenden hansworst tegen alle uitingen van Christenheid. Onzedelijk, onbeschaafd...

  Bekijk details van Hans Martin

 • Top Naeff Bekijk details

  Vriendin

  Naeff (Top) Vriendin. (115) f 1.50 geb. linnen f 2.50 ; geb. led. f 3.90. Niet aan te bevelen.

  Bekijk details van Top Naeff

 • Felix Timmermans en Antoon Thiry Bekijk details

  Begijnhof-Sproken

  Timmermans (Felix) en Antoon Thiry. Begijnhof-Sproken. (255) f 2. geb. f 3.25. Schijnbaar naief._ In werkelijkheid spottend met eenvoudige vroomheid ofschoon waarschijnlijk onbedoeld.

  Bekijk details van Felix Timmermans en Antoon Thiry

 • Emile Zola Bekijk details

  Voor één nacht van liefde

  Zola (Emile.) Voor één nacht van Liefde. Mevrouw Neigeon Jacques - Damour - Nais Micolin - Aberlier's molen • Kapitein Buillé 38-31.35.29.32-36 blz. Gecart. f 1.40. Te Verwerpen.

  Bekijk details van Emile Zola