Algemene voorwaarden kleurplatenwedstrijd

Als je meedoet aan onze kleurwedstrijd ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Hieronder lees je de voorwaarden en kom je erachter hoe je kans maakt op een mooie prijs.

1. Deelname

1.1  • Je kunt
deelnemen aan de tekenwedstrijd als je in Doetinchem, Bronckhorst of Doesburg
woont.

1.2  • Deelnemers
kunnen meedoen in de voor hun geldende leeftijdscategorie, 0 t/m 6 jaar en 7
t/m 12 jaar.

1.3 • Kinderen kunnen
alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft
gegeven.

1.4 • Door mee te doen
aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij
instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen
worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.

1.5  • Als je
persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van
deelname.

1.6 • Deelname aan
deze kleurwedstrijd is gratis.

1.7 • Alle informatie
over de kleurwedstrijd is te vinden op www.bibliotheekwestacherhoek.nl

1.8 • Per kind
accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één kleurplaat
meegenomen in de beoordeling.

1.9 • De kleurplaat
kan worden opgehaald bij verschillende supermarkten en is te downloaden. De
ophaalpunten en de download link zijn te vinden op: www.bibliotheekwestachterhoek/kleurwedstrijd

1.10 • De inzending
moet uiterlijk 29-05-2020 zijn ontvangen via de mail: info@bibliotheekwestachterhoek.nl

1.11 • Voor kinderen
gelden de volgende wedstrijdregels: kleur de kleurplaat in en maak er een foto
van. Stuur deze foto in een mailbericht aan: info@bibliotheekwestachterhoek.nl. Schrijf in het
mailbericht duidelijk je naam, e-mailadres en adres en je leeftijd.

1.12 • Wedstrijdregels
voor de ouders luiden als volgt: help je kind met het maken van een foto en
opsturen via de mail. Door het mailen van de foto van de kleurplaat inclusief
persoonsgegevens ga je akkoord met deze actievoorwaarden en privacy
voorwaarden.

2. Prijzen en trekking

2.1 • De winnaars
worden gekozen uit alle ontvangen inzendingen.

2.2 • Er is voor de
beide leeftijdscategorieën één prijs te winnen. De prijzen zijn te vinden
op: www.bibliotheekwestachterhoek.nl/kleurwedstrijd.


2.3 • De
leeftijdscategorieën zijn: 0 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar.

2.4 • De prijzen zijn
niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene
omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan
behoudt Bibliotheek West-Achterhoek zich het recht voor om de prijs te
vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met
de prijswinnaar(s).

2.5 • De prijswinnaars
worden gekozen door een door Bibliotheek West-Achterhoek aangewezen jury. Dit
wordt gedaan via de facebook pagina van Bibliotheek West-Achterhoek. De
prijswinnaars worden ook gepubliceerd op de website.

2.6 • Over de uitslag
van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

2.7 • De winnaars
worden binnen 14 dagen naar sluitingsdatum per e-mail extra op de hoogte
gesteld. Wanneer de prijswinnaar binnen 14 na kennisgeving geen contact opneemt
of de prijs niet claimt, behoudt Bibliotheek West-Achterhoek zich het recht om
een nieuwe prijswinnaar te trekken.

2.8 • We houden de
winnaars op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit
gebeurt.

3. Privacy

3.1 • Door deel te
nemen aan de kleurwedstrijd geeft je Bibliotheek West-Achterhoek toestemming om
foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt
ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname
aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.

3.2 • Als jouw kind
behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Bibliotheek West-Achterhoek de
kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam, gemeente en
leeftijd van jouw kind.

3.3 • Heb jij bezwaar
met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel
voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Bibliotheek
West-Achterhoek kenbaar gemaakt worden.

3.4 • Alle verkregen
persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan
derden. Als jij aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen van Bibliotheek
West-Achterhoek of op een andere manier in contact wil blijven dan word jij
toegevoegd aan ons e-mailbestand. In alle overige gevallen worden jouw gegevens
binnen twee maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 • De actie wordt
georganiseerd door Bibliotheek West-Achterhoek in samenwerking de supermarkten
waar de kleurplaat verkrijgbaar is.

4.2 • De boven
genoemde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van
welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurplatenwedstrijd.

4.3 • Aan druk of
tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.