Blog 100: H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“De plek waar verschillen verstillen.
Iedere samenleving heeft plekken nodig waar je je vrij voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook doet, kunt of wil bereiken. Een plek waar je geprikkeld wordt, waar je je blik verruimt en je thuis voelt. In de bibliotheek is ruimte voor iedereen, zonder ego’s, maskers, functies, belangen, macht of onmacht. Hier verstillen verschillen. Mensen komen er vanuit nieuwsgierigheid, op zoek naar verbeelding, verdieping en verbinding – in persoon of digitaal. In de bibliotheek staan we even stil en denken we goed na. Is dat niet wat we nodig hebben, juist in deze tijd? Juist nu veranderingen in de samenleving en de wereld veel kansen bieden maar ook overweldigend kunnen zijn. Iedereen in de samenleving is erbij gebaat dat we onszelf blijven ontwikkelen en elkaar blijven ontmoeten. Voor mij is de bibliotheek daarvoor dé plek.”

H.K.H. PRINSES LAURENTIEN DER NEDERLANDEN
Erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken