Blog 33: Mark Deckers

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“In de Graafschapbode van 12 augustus 1919, nu exact 100 jaar geleden, schreef men bij de opening: “Het lijdt dan ook geen twijfel of velen zullen de leeszaal spoedig als een oord van rustige ontspanning te gaan beschouwen, waar den bezoekers geheel gratis de gelegenheid geboden wordt, aan hun vrije uren de meest nuttige bestemming te verleenen.” Wie de huidige bibliotheek ziet, ziet dat die opmerking van 100 jaar geleden nog steeds geldt: een plek waar velen een leven lang leren! Over 100 jaar viert de bibliotheek het 200-jarig jublieum. Wij schrijven dan dezelfde woorden. Ik weet het zeker.”

MARK DECKERS
Strategisch adviseur Rijnbrink