Blog 39: Piet Boekhoudt

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“100 jaar geleden was informatie schaars. Informatie werd vastgelegd in gedrukte vorm. De openbare bibliotheek werd dé laagdrempelige vindplaats voor informatie en kennis. Mensen konden zich hierdoor persoonlijk ontwikkelen en goed geïnformeerd meedoen in de samenleving. In onze tijd is er juist een overvloed aan informatie, die met 1 vingertik digitaal tot ons komt. Meer dan ooit zijn (digitale) vaardigheden om informatie te vergaren, te selecteren en te duiden én om ermee te leren omgaan belangrijk. De bibliotheek van nu biedt mensen de mogelijkheden daarvoor, met eigentijdse vormen van ontsluiting, advies en (levenslange) educatie. Zodat iedereen ook nú kan meedoen.”

PIET BOEKHOUDT
Directeur Stichting Digisterker