Blog 40: Ruud Wink

De bibliotheek van nu in 100 woorden

Heeft de bibliotheek nog wel toekomst? Vanuit mijn ervaring kan ik volmondig JA zeggen. Maar, om de toekomst en de continu├»teit te garanderen is een aanpak van samenwerken, verbinden, vernieuwen, met nieuwe business modellen en minder politieke bemoeizucht en afhankelijkheid wenselijk. De bibliotheek van de toekomst is een commercieel zelfstandig bedrijf die samen met andere bibliotheken en partners verbindingen in de Achterhoek gaat regisseren en een spil gaat worden in de veranderingen en vernieuwingen. Met invulling van de juiste mensen, ligt er een prachtige uitdaging! Ik wens de bibliotheek nog 100 jaar, waarin met innovatie en technologische ontwikkelingen een veel krachtiger uitstraling mogelijk moet zijn.

Ruud Wink