Blog 41: Ester van de Haar

De bibliotheek van nu in 100 woorden

"Geen toepasselijker nieuwe naam voor mijn oude biep: De Steck. Vruchtbaar. Iets dat bijna niet anders kan dan wortel schieten en groeien. Wat een symboliek voor een oude (nieuwe) bibliotheek. Natuurlijk, ik móest lid zijn als kind. Mijn moeder was Neerlandica, docent Nederlands én bestuurslid. Maar ik kwam er graag. Om te lezen of te studeren. De rust die lezende mensen genereren, dat helpt focussen. Toekomst? Zeker! Natuurlijk Bewaren. Maar ook Bewust worden. Mediawijsheid is mijns inziens naast creativiteit de belangrijkste 21eeeuwse vaardigheid. Werk aan de winkel dus!"

ESTER VAN DE HAAR- VAN DER EERDEN
Directeur-bestuurder Gruitpoort Kunst, cultuur & debat