Blog 65: Gemeente Doetinchem

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“Wij zijn positief gestemd over de lokale verbreding van uw dienstenpakket en de samenwerking met een scala aan instellingen. Daarnaast zijn er diverse projecten gestart waarvan in 2018 de resultaten zichtbaar zullen zijn. De digitale bibliotheek rukt op, zoveel is wel duidelijk. Daartoe wordt aangehaakt bij landelijke ontwikkelingen […]. Uw organisatie heeft sinds 2013 een forse omslag gemaakt. Zo is de uitlening volledig geautomatiseerd en werkt de digitale helpdesk voor alle drie de gemeenten. Goed is te constateren dat het publiek vertrouwd is met deze nieuwe werkwijze, want er is maar liefst 145.000 keer gereserveerd via de website of bibliotheekapp.”

SUBSIDIEBESCHIKKING GEMEENTE DOETINCHEM
d.d. 12 juni 2018