Aan de slag met rijke teksten

Gepubliceerd op: 19 januari 2021 08:07

Op 4 februari geeft Loes Reichenfeld een online workshop "Aan de slag met rijke teksten" voor leescoördinatoren en leerkrachten.

Het AdviesLees! Een oproep tot een leesoffensief roept bibliotheken en scholen op om te zorgen voor een rijk leesaanbod. Ook bij Curriculum.nu ligt voor het leergebied Nederlands het accent op het gaan werken met rijke teksten. Teksten die ervoor zorgen dat leerlingen gaan nadenken over inhoud, samenhang en de wereld om hen heen. Rijke teksten vormen de basis van dieplezen.

De workshop is bedoeld voor gecertificeerde en niet- gecertificeerde leescoördinatoren/leerkrachten.