Webinar Rijke Taal voor leescoördinatoren en leerkrachten

Gepubliceerd op: 1 september 2021 10:49

Misschien ben je bekend met het boek Rijke Taal, dat theorie en handvatten geeft voor het creëren van een rijke leesomgeving op school?

Dit voorjaar heeft Loes Reichenfeld al een inleiding gegeven in ‘Rijke taal’. Vanwege deze succesvolle bijeenkomst willen we dit breder gaan aanbieden en daarom organiseert de Bibliotheek een webinar rondom dit boek, waarin ook praktijkvoorbeelden van andere scholen worden gepresenteerd.

Het online webinar zal gehouden worden op 29 september van 15.00 – 16.30 uur (na aanmelding is later terugkijken ook mogelijk). 

Waarom dit webinar?
De (negatieve) cijfers over leesresultaten op het gebied van lezen en taal zijn regelmatig in het nieuws. Velen weten ook dat (digitale) geletterdheid juist een voorwaarde is voor al het schoolwerk en bovendien om later goed mee te komen in de maatschappij. Maar hoe die verbeterslag in het leesonderwijs te maken? In het boek Rijke Taal beschrijven Anneke SMits en Erna van Koeven het belang en de mogelijkheden van leesonderwijs. Zij gaan er van uit dat het leren van taal en lezen voor een groot deel een ontwikkelingsproces is dat leraren kunnen faciliteren door de juiste ondersteuning te bieden. In dit webinar gaan we in op de theorie en praktijk uit het boek en bespreken we praktische voorbeelden van andere leerkrachten. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Doel webinar
Het webinar kan de leescoördinator of leerkracht helpen om het leesonderwijs beter op de kaart te zetten op school, en geeft daarnaast praktische tips en handvatten om met Rijke Taal aan de slag te gaan.

Aanmeldingsprocedure
Leescoördinatoren en leerkrachten kunnen zich aanmelden via www.rijnbrink.nl/campus/programma-details/1305-webinar-rijke-taal .