Bijblijven in Bronckhorst

bijblijven in bronckhorst

Digitale vaardigheden in Bronckhorst: 34% van de 55+ers geeft zichzelf een onvoldoende, 20% beschikt niet over een pc, tablet of smartphone (!)

Van alle 55+-ers in Bronckhorst kan ruim een derde niet meekomen op de digitale snelweg. Dit blijkt uit een onderzoek dat Rijnbrink (de provinciale bibliotheekorganisatie) heeft uitgevoerd in opdracht van Bibliotheek West-Achterhoek. Eén op de vijf 55+-ers heeft geen enkel apparaat in huis waarmee je van digitale diensten gebruik kunt maken. Van die groep is 15% geboren na 1950.

De onderzoeksvraag was: Over welke digitale vaardigheden moet een oudere in de gemeente Bronkhorst over 5 jaar beschikken om aangesloten te blijven op de zorgverlening? Met medewerking van de gemeente heeft een steekproef van 2000 adressen een formulier toegestuurd gekregen. 630 formulieren werden volledig ingevuld teruggestuurd. Van deze groep zijn tien mensen benaderd voor een mondeling interview. Ook werden negen interviews gehouden bij zorginstellingen. Door deze hoge respons zijn de resultaten van dit onderzoek zeer betrouwbaar.

Het blijkt dat 69% van de huishoudens boven de 55 jaar een computer in huis heeft, 42% heeft een tablet (Android of IPad) en 49% beschikt over een Smartphone. Een groep van 20% maakt van geen enkel apparaat gebruik. Zowel ouderen als zorgverleners denken dat men over vijf jaar niet meer buiten digitale communicatie kan. Mensen laten zich afschrikken doordat ze zich te oud voelen, knoppenvrees hebben of omdat het ze niets zegt. Ook vallen veel mensen terug op hulp van bijvoorbeeld hun kinderen.

De gemeente heeft Bibliotheek West-Achterhoek gevraagd om de digitalisering te bevorderen. Het doel is dat het aanbod van digitale cursussen wordt uitgebreid en gestroomlijnd en dat de groep die digitaal vaardig is, groeit. Daarom heeft de bibliotheek samen met alle welzijnsorganisaties een roadshow georganiseerd die langs elf kernen in Bronckhorst voert. Zo kan het publiek makkelijk en dichtbij huis meer informatie ophalen over digitalisering. De Roadshow begint op 2 september in Halle en eindigt op 30 september in Vorden.

Factsheet Bronckhorst