Ervaringen

Achterhoekers vertellen

In de video de 'Niet kunnen lezen en schrijven Show' vertellen Achterhoekers over hun ervaringen. In de Achterhoek kunnen 30.000 mensen niet goed lezen en schrijven.

Glansrijk door het leven

Ken je iemand die moeite heeft met taal? Die kans is groot. Zo'n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met taal. Gelukkig ben je nooit te oud om er iets aan te doen. 

Inspiratie voor vrouwen

Deze vrouwen gingen aan de slag met lezen en schrijven. Zij doen nu iets wat zij graag wilden. Hoor wat zij hebben geleerd. Laat je inspireren door hun doorzettingsvermogen!

Vlogs van leden

Naar aanleiding van de campagne 'De bibliotheek maakt je rijker' vroegen we bezoekers van Bibliotheek West-Achterhoek waarom de bibliotheek voor hen belangrijk is.

Taalambassadeurs

De Brabantse Taalambassadeurs van de Stichting Lezen & Schrijven Geran, Jan, Mary, Toon en Wim weten uit eigen ervaring hoe het is als je niet goed kan lezen en schrijven.

Leerlingen vertellen

De openingsfilm van de Nationale Dyslexie Conferentie 2019: Leerlingen met dyslexie kunnen heel goed zelf vertellen wat ze nodig hebben. De behoefte per leerling met dyslexie varieert per leerling.

Taalscholing

Een taalambassadeur, een taalvrijwilliger en een reïntegratie coördinator vertellen over het belang van beter leren lezen en schrijven.

Portretten

De Volkskrant heeft ook een mooie serie van 5 portretten gemaakt.

Succes en dyslexie

De voordelen van dyslexie? Ja, die zijn er ook! Kijk maar.