Bibliotheek Op School

Bibliotheken en scholen werken steeds meer samen. Een succesvol project is Bibliotheek Op School.

Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. De bibliotheek is steeds vaker een partner in dit netwerk.

Het (voor)lezen van boeken is essentieel voor de taalontwikkeling. Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito-eindtoets. Een bibliotheek op school, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs zorgen voor een verbetering van de leesomgeving. Leerlingen en hun ouders worden gestimuleerd om meer (voor) te lezen. 

Gemeente Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst komt de bibliotheek in de school in de vorm van de combinatiefunctionaris. Met subsidie van de gemeente is een combinatiefunctionaris aangesteld. Een les rondom digitale prentenboeken, het leesprogramma “beestachtig”, de “leesavatar”, of een les rondom veiligheid op het internet, het stimuleert zowel de leerlingen als de leerkrachten!

In 2016 is met maar liefst 21 van de 24 scholen in de Gemeente Bronckhorst een contract gesloten. Dat kan een contract zijn voor een bibliotheek op school of een projectplan met activiteiten in een doorgaande lijn of een combinatie van beide. 

Met hulp van de combinatiefunctionaris hebben inmiddels zeven scholen een bibliotheek op school ingericht. Mede dankzij subsidies van de Stichting Kinderpostzegels en de Stimuleringsbijdrage Kunst van Lezen kon een mooi presentatiemeubel aangeschaft worden voor de collectie. Om de kwaliteit te waarborgen begeleidt een leesconsulent van bibliotheek West-Achterhoek de school bij de opzet en implementatie van de bibliotheek op school.

Voor 18 scholen zijn, in overleg met de school, projectplannen gemaakt. Dit houdt in dat een leesconsulent van bibliotheek West-Achterhoek twee maal per seizoen in elke groep een project rondom leesbevordering-of mediawijsheid komt uitvoeren. De scholen zijn positief over de inzet van de combinatiefunctionaris en investeren nu zelf nog meer in leesonderwijs.

Gemeente Doetinchem

Bibliotheek op School Kleurrijk

In de gemeente Doetinchem zijn inmiddels 9 bibliotheken op school ingericht waar de leerlingen van 13 scholen gebruik van maken. De bibliotheek op school in de Zonneboom was de eerste bibliotheek op school binnen de gemeente Doetinchem. Deze bibliotheek is ingericht in 2011 met subsidie van de gemeente Doetinchem en vanuit Kunst van Lezen.

In 2013 heeft Bibliotheek West-Achterhoek vanwege bezuinigingen de vestigingen de Huet en Gaanderen moeten sluiten. Om ervoor te zorgen dat de boeken dichtbij de kinderen bleven, zijn de collecties en inrichting van de Huet en Gaanderen verdeeld over de scholen. Op deze wijze heeft West-Achterhoek 7 bibliotheken op school kunnen inrichten voor 11 scholen. Een aantal scholen hebben een gezamenlijke bibliotheek op school. Zo is in ’t Kleurrijk een mooie bibliotheek op school waar 3 scholen gebruik van maken. De school voor speciaal onderwijs, de Isselborgh heeft eveneens een bibliotheek op school kunnen inrichten met boeken en kasten uit de collectie van de voormalige bibliotheekvestiging de Huet. 

Vooruitblik 2017: In 2017 zal ook een bibliotheek op school worden geopend in Kentalis, een school voor speciaal onderwijs. Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een bibliotheek op school in het IKC Noord dat momenteel gebouwd wordt en de nieuwe school in Gaanderen waar de huidige basisscholen Augustinus en Martinus in worden gehuisvest. Boeken zo dicht mogelijk bij kinderen brengen, een van de belangrijkste pijlers van een bibliotheek op school. Om die reden hebben basisschool Octa en de Plattenburg besloten ieder een eigen bibliotheek op school in te richten. 

Contact

Wilt u meer weten over Bibliotheek op School, dan kunt u contact opnemen met Erna Krol.