Maatplannen voor het primair onderwijs

De bibliotheek en het onderwijs: partners in leesbevordering en mediawijsheid!

Al jaren heeft Bibliotheek West-Achterhoek een uitgebreid programma voor het primair onderwijs om leraren te ondersteunen.

Maatplannen zijnontwikkeld voor alle scholen waar we een contract mee hebben. Scholen met eendBoS krijgen zowel ondersteuning van de dBoS en leesbevorderende projecten –in elke groep één project per schooljaar, scholen zonder dBoS krijgen twee leesbevorderende projecten in elke groep. Passend in het curriculum van het basisonderwijs en gericht op de kerndoelen, bezoekt een leesconsulent van de bibliotheek de school met een project dat aansluit bij het thema waar de groep op dat moment aan bezig is. De meegebrachte leskist bevat voldoende materialen om alle leerlingen de gelegenheid te geven (zo mogelijk ook thuis) te lezen en de lesstof te verwerken.

Heb je vragen of wil je een afspraak met ons maken, dan kun je contact opnemen met Jacqueline Terwijn.

Themalijn op maat voor scholen in Bronckhorst

aanbod primair onderwijs

Met de scholen in de gemeente Bronckhorst heeft de bibliotheek andere afspraken gemaakt. Dankzij een subsidie van de gemeente Bronckhorst is een combinatiefunctionaris aangesteld die werkzaam is voor alle scholen in de gemeente Bronckhorst. Op deze scholen werken we met maatplannen die voortkomen uit de Themalijn (gericht op de kerndoelen). Deze succesvolle methode wordt in de toekomst ook uitgerold in de andere gemeenten. 

Aanbod voor scholen in Doetinchem en Doesburg

aanbod primair onderwijs

Bibliotheek West-Achterhoek biedt een groot aantal activiteiten aan waar basisschoolleerlingen individueel of in groepsverband aan kunnen meedoen. Een belangrijk uitgangspunt van ons programma is dat leerlingen elk jaar met boeken en lezen in contact worden gebracht. Er wordt zo een lijn aangebracht van groep 1 tot en met groep 8. Deze activiteiten richten zich op stimulering van het leesplezier, leesbevordering, het leren zoeken naar informatie en sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Ook kunt u zich inschrijven voor activiteiten op het gebied van mediawijsheid. Een aantal medewerkers educatie zijn opgeleid tot mediacoach en kunnen in overleg met de wensen van de school, lessen verzorgen op het gebied van mediawijsheid. 

Bekijken en bestellen

download het jaarprogramma

Al onze producten voor het primair onderwijs zijn nu gemakkelijk te bekijken en te bestellen via BiblioWijzerGelderland.