Boekenpret

Gemeente Doetinchem en Bibliotheek West-Achterhoek vinden het erg belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om in aanraking te komen met leuke (voorlees)boeken. Om die reden subsidieert gemeente Doetinchem het project Boekenpret.

Peuters beleven veel plezier aan boeken. Door voor te lezen leert het kind nieuwe woorden en daarmee wordt de taalontwikkeling bevorderd. Boekenpret is een project voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarbij bovenstaande doelen worden bereikt.  

Elke VVE-groep van elke peuterspeelzaal en kinderdagverblijf in de gemeente Doetinchem wordt 2x per jaar bezocht door een medewerker van de bibliotheek. Alle andere kinderopvanglocaties kunnen zich tegen een geringe vergoeding meedoen aan dit project. De medewerker vertelt een prentenboekenverhaal m.b.v. allerlei materialen: handpoppen, vertelkastje en/of vertelkoffer. De ouders worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze voorleessessie. Na afloop krijgt ieder gezin het prentenboek voor 1 week mee naar huis zodat ouders het boek nog verschillende keren kunnen voorlezen. Bij het boek hoort ook een mapje met “speelverwerkingsvellen”, vol met knutselideeën en kleurplaten naar aanleiding van het verhaal uit het boek.