Inleveren

Tip

Attenderingsmail

Het overkomt iedereen wel eens... voordat je het weet is de inleverdatum van de geleende boeken al verstreken. Iedereen waarvan het mailadres bij ons bekend is ontvangt vlak vóórdat de inleverdatum vervalt een herinneringsmail van de bibliotheek*. Je kunt het geleende dan terugbrengen zodat anderen het weer kunnen lenen.

Te laat...: de bibliotheek is boetevrij. U betaalt dus geen boete bij te laat inleveren. Kijk hier voor meer informatie over boetevrij.

Voor materialen die u via uw bibliotheek leent uit een andere collectie kunnen afwijkende uitleenregels gelden. Vraag er naar bij Klantenservice. Let op: Betaal binnen 2 maanden uw openstaande schulden om te voorkomen dat uw pas wordt geblokkeerd. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer verlengen.

E-mailadres belangrijk: als uw juiste e-mailadres al bekend is bij de bibliotheek komt u automatisch voor alle gemaksdiensten, zoals de attenderingsmail, reserveringsberichten en de nieuwsbrief, in aanmerking.

Als het mailadres verouderd is, of als het e-mailadres nog nooit is doorgegeven, dan kunt u dat zelf wijzigen in Mijn Bibliotheek. Na het invoeren van het (juiste) adres ontvangt u direct deze handige attenderingen. Denkt u er ook aan om de mailadressen voor uw kinderen door te geven? Dit kan uw eigen mailadres zijn.

*De bibliotheek wil u er nog wel op wijzen dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden het herinneringsmailtje niet verstuurd worden, dan geeft dat geen recht op restitutie van te-laat-gelden. Het mailtje is een extra service van uw bibliotheek. Mocht u geen prijs stellen op deze attenderingsmail, dan kunt u dat melden bij Klantenservice 0314 333445 of stuur een mail naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl.