Vacatures

Van leesplein naar spil in de moderne netwerksamenleving

Bibliotheek West-Achterhoek maakt lezen voor iedereen leuk en ontwikkelt zich tot knooppunt van informatie. Wij stimuleren mensen om mee te kunnen doen in onze samenleving. De bibliotheek verschuift van leesplein naar knooppunt in een netwerk van informatieverstrekkers en gebruikers in het culturele en maatschappelijke veld. Minder collectie, meer connectie. Daarin zijn we er voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor mensen die daarin iets extra’s nodig hebben.

Er werken 37 medewerkers in zeven moderne vestigingen in de gemeenten Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst. Ook werken we intensief samen met alle (basis-)scholen in onze regio, en zijn we actief op heel veel andere plekken, zoals in consultatiebureaus of de kinderopvang. Ons doel is dat we ook buiten onze vestigingen werken en daardoor dichterbij de mensen komen.

NIEUWE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Raad van Toezicht


Bibliotheek West Achterhoek. Een moderne bibliotheek voor de samenleving van nu en van de toekomst. Bibliotheek West-Achterhoek verbindt mensen, kennis en verhalen en stimuleert daardoor iedere inwoner van deze regio om actief in verbinding te staan met de rest van de wereld. De bibliotheek heeft als opdracht: het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van mensen om mee te kunnen doen en bij te dragen aan onze kennis samenleving.

Bibliotheek West Achterhoek is een inspirerende en dynamische plek die stimuleert tot lezen en leesplezier, die je – offline én online - uitnodigt om kennis op te doen en te delen en uitdaagt tot een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding. Een plek waar inwoners in aanraking komen met andere culturen, leefwijzen en achtergronden, die wederzijds begrip tussen mensen bevordert, maar ook zorgt voor een grotere betrokkenheid van inwoners bij wat er speelt in onze gemeente.

Met het rapport ‘Bibliotheek van de Toekomst’ van de Cie. Cohen als leidraad zijn we, net als alle andere bibliotheken, bezig met een stevige transitie. Bibliotheek West Achterhoek is, in vergelijking met andere bibliotheek van haar omvang, één van de voorlopers. Lezen, leesbevordering en tegengaan van laaggeletterdheid zijn nog steeds het hart van de bibliotheek. Maar we doen nog veel meer. Onze website www.bibliotheekwestachterhoek.nl laat dit ook zien. We timmeren hard aan de weg met de digitale bibliotheek. De fysieke en digitale bibliotheek zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken en verrijken elkaar.

Steeds meer maatschappelijke organisaties en commerciële dienstverleners hebben onze bibliotheek als fysiek uithangbord (her)ontdekt. We zijn een vitaal knooppunt van informatieverstrekkers en gebruikers in het culturele en maatschappelijke veld. Daarin zijn we er voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor mensen die daarin iets extra’s nodig hebben.  

Succesvol blijven houdt in dat we onze producten steeds weer moeten herijken aan nieuwe ontwikkelingen, met de gemeente, het onderwijs en met andere culturele en maatschappelijke organisaties. Het vraagt ondernemerschap en flexibiliteit van de organisatie. Succes gaat niet alleen om inhoud, maar ook om goede marketing.

De Raad van Toezicht vervult voor de bestuurder hierbij een belangrijke klankbordfunctie.

Bibliotheek West Achterhoek is een moderne en financieel gezonde organisatie. Er werken 42 medewerkers en meer dan 150 vrijwilligers in onze bibliotheken en op andere plekken in de gemeenten Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst.

 

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van twee leden, zoeken wij
TWEE nieuwe inspirerende Leden voor de Raad van Toezicht met visie en gevoel voor humor!

Achtergrond in de Onderwijssector of ervaring met Marketing  heeft een pre.

Kandidaten hebben affiniteit met de maatschappelijke functie van de bibliotheek en hebben (vanuit hun eigen werkveld) een visie op de positie van de bibliotheek in de moderne samenleving. Ze hebben het vermogen een klankbord te zijn voor de bestuurder. Weten het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Kunnen op hoofdlijnen een oordeel vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden. Kunnen in teamverband functioneren. Volledig onafhankelijk en kritisch opereren. Wonen in het werkgebied of directe omgeving en hebben daar een aantoonbaar relevant netwerk. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij in staat zijn om integraal toezicht te houden vanuit meerdere perspectieven.

De Raad van Toezicht opereert volgens het Reglement Raad van Toezicht en de Code Cultural Governance en bestaat uit vijf leden. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder ligt vast in het directiestatuut. De leden worden benoemd voor een zittingstermijn van drie jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. De Raad vergadert vijf keer per jaar. De Raad van Toezicht opereert als team en heeft een integrale visie op het bibliotheekwerk en op de organisatie.

Meer informatie
U kunt bij het secretariaat van Bibliotheek West Achterhoek een informatiepakket opvragen, 0314 - 787220 of m.van.der.meijden@bibliotheekwestachterhoek.nl.

Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Maarten Hebels, telefoon 06- 53339926 en mhebels@reflexweb.nl.

Procedure
Uw brief met motivatie en CV ontvangen wij graag
het liefst per mail aan m.van.der.meijden@bibliotheekwestachterhoek.nl. De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats in week 50 en week 51.

                               

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

_________________

VRIJWILLIGERS

 

Bibliotheek West Achterhoek is op zoek naar vrijwilligers voor diverse vestigingen. Hierbij denken we aan mensen die graag tijdens openingsuren klanten willen assisteren en de bibliotheekmedewerkers willen ondersteunen.