Vacatures

Van leesplein naar spil in de moderne netwerksamenleving

Van leesplein naar spil in de moderne netwerksamenleving

Raad van Toezicht

 

Binnen het leesplein….. Bibliotheek West Achterhoek verbindt mensen, kennis en verhalen en stimuleert daardoor iedere inwoner van deze regio om actief in verbinding te staan met de rest van de wereld.  

Vanuit de kracht van het geschreven woord draagt West Achterhoek bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever klimaat in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Dit doen we samen met veel partners in het sociale domein, in de cultuursector en op het terrein van educatie. De kwaliteit van de samenwerking met partners ligt in de goede kennis van onze eigen rol en die van anderen om elkaar op die manier aan te vullen. Dat vergt van onszelf rolvastheid, maar ook ondernemerschap en strategisch inzicht.  

In de moderne netwerksamenleving worden lezen en leren steeds meer beïnvloed door, of zelfs onderdeel van, sociale processen. Snel ontwikkelende informatie- en communicatietechnologieën versterken de mogelijkheden om te delen met en een beroep te doen op anderen. Daarin wordt steeds meer van mensen gevraagd om bij te blijven. 

Bibliotheek West Achterhoek beweegt mee met deze ontwikkelingen. De bibliotheek verschuift van leesplein naar knooppunt in een netwerk van informatieverstrekkers en gebruikers in het culturele en maatschappelijke veld. Minder collectie, meer connectie. Daarin zijn we er voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor mensen die daarin iets extra’s nodig hebben. Dit vraagt blijvend innoveren in producten en bedrijfsvoering en een groot aanpassingsvermogen van onze medewerkers. De bibliotheek van de toekomst is ondernemend, kijkt met open vizier naar andere aanbieders, versterkt partnerschappen en bouwt deze uit. Zo groeit bibliotheek West Achterhoek uit tot een spil in de gemeenschap en draagt zij met samenwerkingspartners bij aan het zo goed mogelijk realiseren van haar publieke opdracht.

Bibliotheek West Achterhoek is een moderne en financieel gezonde organisatie. Er werken 42 medewerkers en 150 vrijwilligers in onze vestigingen en in alle basisscholen uit ons werkgebied, kinderdagverblijven, en op andere – onverwachte - plekken. Samen met de Achterhoekse bibliotheken werken we met het ROC Graafschap College, de Stichting Lezen en Schrijven en welzijnsinstellingen aan de bestrijding van laaggeletterdheid. We delen het bibliotheeksysteem en onze collectie met 18 bibliotheken uit Gelderland. 

Over nieuwe technologie….. Bibliotheek West-Achterhoek is één van de koplopers in Nederland. Studenten van de Universiteit Twente onderzoeken samen met Rijnbrink voor ons de inzet van robotica in de fysieke bibliotheek. En er is meer. West-Achterhoek is één van de tien bibliotheken die deelneemt aan een landelijk programma om mensen uit kwetsbare groepen op een non-conventionele manier te bereiken. Daarom organiseren we een roadshow in de gemeente Bronckhorst met een mobiel digitaal leslokaal en we bestuderen de effecten daarvan. Nog een voorbeeld: We doen onderzoek naar wat mensen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven. Dit onderzoek wordt opgepakt door de Radboud Universiteit en Avans Hogescholen. Zo werken we continu aan de ontwikkeling van het bibliotheekwerk van de 21e-eeuw.

 

_________________

VRIJWILLIGERS

 

Bibliotheek West Achterhoek is op zoek naar vrijwilligers voor diverse vestigingen. Hierbij denken we aan mensen die graag tijdens openingsuren klanten willen assisteren en de bibliotheekmedewerkers willen ondersteunen.