Bibliotheek Zelhem blijft bestaan!

Zelhem, 14 december 2017

Beste klant van de bibliotheek in Zelhem,

U hoort via diverse kanalen berichten over de toekomst van de bibliotheek in Zelhem. In deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de stand van zaken.

De bibliotheek in Zelhem blijft bestaan. De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 uitgesproken dat de bibliotheek een kernfunctie is en dat de gemeente de bibliotheek blijft steunen. U zult daar blij mee zijn, wij waren daar ook heel gelukkig over.

Maar er gaan wel dingen veranderen. Die veranderingen liggen in de lijn met de ontwikkelingen van de bibliotheeksector als geheel. De bibliotheek werkt samen met tientallen organisaties om de jeugd, volwassenen en ouderen beter te kunnen helpen met (leren) lezen en met digitale vaardigheden. Om die samenwerking te verbeteren, willen we het liefst samen met dit soort organisaties onder één dak huisvesting vinden. Ook in Zelhem zijn we daarnaar op zoek. De gemeente heeft ons bovendien laten weten dat zij wil dat wij verhuizen. Deels vanuit het oogpunt van samenwerking, maar ook omdat het huidige pand als bibliotheekvoorziening te duur is (vrijstaand en verouderd). Daarnaast is de gemeente op zoek naar vastgoed dat geschikt gemaakt kan worden voor bewoning door doelgroepen zoals ouderen. Dit pand leent zich daar volgens de gemeente niet voor. De gemeente heeft ons verteld dat het historische karakter en uiterlijk van het pand en ook het parkje zoveel mogelijk behouden blijven.

De bibliotheek onderzoekt zelfstandig én samen met de gemeente naar alternatieve huisvesting. Die gesprekken bevinden zich op dit moment nog in een pril stadium en er wordt met meerdere partijen gesproken. Wij weten dus zelf nog niet waar het naartoe gaat. De gemeenteraad heeft op 29 juni uitgesproken dat er in elke kern waar dit vraagstuk speelt een goede nieuwe locatie gevonden moet zijn voordat de gemeente de huur opzegt van het huidige pand. Om dit proces te stimuleren zal de bibliotheekfunctie onderdeel worden van het project Vitale Kernen van de gemeente Bronckhorst. Doel hiervan is te komen tot een centrumvisie in samenspraak met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, bewoners en andere organisaties in de dorpen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarover via onze website, onze facebookpagina, twitter of Instagram informeren. De gemeente doet dat ook onder meer via haar website en de gemeentepagina’s in huis aan huisblad Contact.

In ieder geval bent u voor ons een belangrijke steun en we willen u daar hartelijk voor bedanken.

Met vriendelijke groet,

Wieb Broekhuijsen
Directeur-bestuurder  

 

_________________

Nieuws

23 januari 2018

Petitie voor behoud bibliotheek Zelhem wordt aangeboden door de vrienden van de bieb! 2275 handtekeningen!