Blog 10: Iselinge

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“Pabostudenten: de toekomstige leerkrachten die basisschoolleerlingen laten kennismaken met de wereld van het boek. Samen met hun leerlingen ontdekken zij hoe heerlijk het is óp te gaan in die wereld, mee te leven met wat de personages meemaken, woest te worden op het onrecht dat hun wordt aangedaan, blij te zijn als zij dat zijn en samen met hun leerlingen sluiten zij teleurgesteld het boek als de laatste bladzijde gelezen is. Geen nood: lees een volgend boek, dat weer nieuwe leeservaringen oproept. Waar vind je dat nieuwe boek? In de bibliotheek!”

MARIËLLE DORTANT
Docent taal/lezen Iselinge Hogeschool