Blog 23: Rabobank

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“De “bieb” in Doetinchem heeft veel te bieden. Het is al jarenlang niet alleen een plek om te lezen. Maar het is ook een inspirerende omgeving om te leren, te ontwikkelen en inspiratie op te doen. Voor zowel de allerkleinsten als de ouderen. Van Boekstart tot de cursus Klik en Tik. Vitale leefomgevingen zijn essentieel voor de Achterhoek. De Bibliotheek West-Achterhoek draagt hier aan bij door actief te zijn in de lokale omgeving. Wij hopen dat de bibliotheek in de toekomst ook een actieve rol in de Doetinchemse samenleving blijft spelen. Growing a better world together.”

HENNIE HAMER
Adviseur Thuisservice Rabobank