Blog 24: Ignat Lurvink

De bibliotheek van nu in 100 woorden

“Dat het uitlenen van boeken honderd jaar geleden begon zal iets te maken hebben met de verzuiling en de gedachte aan de verheffing van het volk in die tijd. Die verzuiling bleef tot in de jaren zestig met Parochiebibliotheken of die van het Nut. Daarna kwamen de Openbare Bibliotheken met stille leeszalen. Heel anders dan de ‘Beleefbibliotheek’ van nu met een veelzijdig aanbod waardoor mensen inspiratie kunnen opdoen. Bibliotheek West-Achterhoek is in zijn huidige vorm daarom bijzonder waardevol en onmisbaar voor Doetinchem en omgeving. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar door bestuurswerk voor de bibliotheek weet ik dat dat niet zo is.

IGNAT LURVINK