De beste start is BoekStart

Gepubliceerd op: 15 januari 2023 09:18

We hebben weer een nieuwe serie BoekStart-bijeenkomsten gepland. Kijk snel in de agenda en kom ook. Voorlezen is leuk!

BoekStart is een programma dat het lezen met zeer jonge kinderen bevordert én ouders met jonge kinderen laat genieten van boeken.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een grotere woordenschat hebben. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen beginnen met een voorsprong aan hun schoolcarrière. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt de band tussen ouder en kind.

In de bijeenkomst wordt voorgelezen, gezongen en gespeeld.

De bijeenkomsten zijn gratis.

Agenda