Bibliotheek West Achterhoek gecertificeerd!

Bibliotheek West Achterhoek mag zich de komende vier jaar weer gecertificeerd noemen. Dat betekent dat de bibliotheek aan landelijke normen voldoet. Bibliotheek West Achterhoek scoort op de onderzochte onderdelen Processen en Netwerk zelfs uitstekend.

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het auditpanel is onder de indruk van de wijze waarop de bibliotheek proactief is in het netwerk en kansen grijpt die zich voordoen. Wieb Broekhuijsen, directeur van de bibliotheek, is dan ook enorm blij met het rapport van de Stichting Certificering Openbare Bibiliotheken.De certificering bestaat concreet uit drie onderdelen. Een zelfevaluatie waarin wordt beschreven wat met de resultaten uit de vorige certificeringsronde is gedaan. Een uitgebreide rapportage waarin de bibliotheek moet aantonen dat aan de norm wordt voldaan en tot slot een bezoek van een auditteam aan de bibliotheek, waarin veel ruimte wordt genomen om met directie, medewerkers en een ambtenaar en een wethouder te spreken.De norm voor de certificering is tot stand gekomen in samenwerking tussen de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) en de VNG.