Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Essentiële dienstverlening

We voelen ons de koning te rijk!

Wel/niet/wel/niet/wel...

Niemandsland?

Lock-down

Ruimte

Zoals het klokje thuis tikt

Omdenk-team

Nieuwe geluiden

Wat ik mis...

Op reis in je hoofd

1000 plastic handsschoenen

131 appjes op zondagmorgen

Alles verandert

Apetrots

Met onze tijd mee

Wat, als een tekst een ‘appje’ wordt?

“Een kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen, kent op zijn derde jaar twee keer zoveel woorden als een kind dat niet is voorgelezen."

“Landen die op school veel computers gebruiken, scoren bij rekenen en taal vaak onder het gemiddelde.”

"Lezers scoren hoger dan niet-lezers op intelligentietesten en zijn succesvoller in de samenleving."

“Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger.”

“Als alle laaggeletterden in Nederland een cursus zouden volgen, zou dit de maatschappij 700 miljoen euro opleveren.”

“Aandacht besteden aan lezen op jonge leeftijd, voorkomt leesproblemen op oudere leeftijd en gaat zelfs laaggeletterdheid tegen.”

“Vaardige lezers vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan”

“Voorlezen aan baby’s nog voordat ze kunnen praten heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling”

“Op de arbeidsmarkt is 80% van het werk op de één of andere manier gerelateerd aan lezen en schrijven. Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Zij hebben geen werk en zijn lager opgeleid.”

"Een grote leesvaardigheid is cruciaal voor Nederland als kennis- en informatie-economie. Er bestaat een positief verband tussen de geletterdheidsscores van een land en de lange termijngroei van het bruto nationaal product."

"Kinderen die dagelijks minder dan vijf minuten per dag lezen, lezen in een jaar slechts 21.000 woorden. Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar."

"Iemand die vaak fictie leest, daar profijt van heeft in zijn sociale leven. Het inleven in de verhaalpersonages helpt ons om ons in te leven in mensen in het dagelijks leven"

Blog

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.