“Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger.”

scholen

Daarom werkt de bibliotheek samen met heel veel basisscholen uit Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.

Scholen die in samenwerking met de bibliotheek een Bibliotheek op School (BOS) hebben ingericht, bieden hun leerlingen vaak betere boeken aan om uit te lezen. De leerlingen op deze scholen hebben geluk. Want door deze samenwerking zijn hun resultaten aan het eind van de basisschool beduidend hoger dan die van kinderen waar geen structurele samenwerking met de bibliotheek bestaat.

Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die op 26 januari 2016 promoveerde aan de Universiteit Leiden. In zijn promotieonderzoek ‘Aliteracy: Causes and solutions’ vergeleek Nielen een groep scholen die meedoen aan de Bibliotheek op school met scholen die niet meedoen. Het belangrijkste verschil is dat scholen die - met behulp van Bibliotheekondersteuning - meedoen aan deze aanpak meer boeken aanbieden en meer aandacht besteden aan hun collectie.

Bibliotheek West-Achterhoek doet veel voor scholen. We adviseren niet alleen over de collectie, of we bieden leskisten aan met materialen die door de docent in de les gebruikt kunnen worden, maar we helpen docenten ook actief. Met de Monitor de Bibliotheek op School meten we de leesresultaten van de scholen met een BOS. We leiden docenten op leescoordinator. Tijdens de daaraan gekoppelde jaarlijkse studiebijeenkomst helpen docenten elkaar met het verbeteren van hun eigen onderwijs.

Zo helpt de bibliotheek structureel aan het verbeteren van het leesonderwijs. We doen meer dan u denkt!

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.