“Als alle laaggeletterden in Nederland een cursus zouden volgen, zou dit de maatschappij 700 miljoen euro opleveren.”

taalhuis

De bibliotheek heeft cursussen voor laaggeletterden.  

Laaggeletterdheid staat in de belangstelling, en dat is maar goed ook. Het belang van lezen en schrijven kan niet worden onderschat. De universiteit van Maastricht becijferde dat iemand die kan lezen meer werk verzet, maar dat is niet het enige. Iemand die kan lezen, is ook gezonder maakt dus minder gebruik van onze gezondheidszorg. Ook doen mensen die kunnen lezen vaker vrijwilligerswerk.

De bibliotheek werkt actief aan het bereiken van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We hebben speciaal voor deze mensen voldoende makkelijke boeken in huis, maar we doen veel meer. Elke week is er wel een leesclub of een praatclub voor mensen die graag willen leren lezen. Er zijn cursussen om mensen de digitale snelweg op te helpen en we bieden cursussen aan om te leren omgaan met de digitale overheid. Er zijn formulierencafé’s om mensen te helpen met het invullen. van formulieren. Volgend jaar komt daar ook nog belastinghulp bij, omdat de bibliotheek een convenant met de belastingdienst heeft ondertekend.

Inmiddels leiden we vrijwilligers op die speciaal getraind worden om mensen te helpen met leren lezen en schrijven in het dagelijks leven.

Dat we daarin succesvol zijn, blijkt uit onze cijfers: Vorig jaar bereikten we twee maal zoveel laaggeletterde volwassenen als het jaar ervoor!

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.