"Iemand die vaak fictie leest, daar profijt van heeft in zijn sociale leven. Het inleven in de verhaalpersonages helpt ons om ons in te leven in mensen in het dagelijks leven"

inspireren

(E-)boeken vind je volop in de bibliotheek!

We leven in een ingewikkelde wereld. Afstand doet er niet meer toe, want via internet haal je informatie en beelden binnen een paar seconden vanaf de andere kant van de wereld je woonkamer binnen. Zo lijken mensen die ver van je vandaag wonen, opeens heel dichtbij. Dat kan haast niet zonder botsing gaan – we zien zoveel van andere mensen en andere culturen, dat we ons wel moeten verbazen over de vraag hoe dingen elders geregeld zijn.

Wat deze wereld nodig heeft, zijn mensen die anderen goed kunnen begrijpen. Zo’n eigenschap, dat je andere mensen goed snapt, lijkt aangeboren. Maar niets is minder waar. Als kinderen op jonge leeftijd beginnen met het lezen van mooie verhalen, of ze krijgen ze voorgelezen, gaan ze zich automatisch vereenzelvigen met de personen uit dat verhaal. Dat geldt ook voor volwassen lezers. En als je je kunt identificeren met een ander, dan begrijp je die ander ook.

Dus zo simpel kan het zijn: lees gewoon een boek en begrijp daardoor de wereld beter.

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.