"Een grote leesvaardigheid is cruciaal voor Nederland als kennis- en informatie-economie. Er bestaat een positief verband tussen de geletterdheidsscores van een land en de lange termijngroei van het bruto nationaal product."

laaggeletterdheid

De bibliotheek is er om leesvaardigheid te bevorderen.  

Wat sommige politici als een luxe beschouwen: een goede lokale bibliotheek, is volgens onderzoek geen luxe maar een pijler van onze economie. Voor iedereen is de toegang tot boeken en laagdrempelige informatie nodig om te blijven lezen. De collectie van de bibliotheek is daarvoor essentieel. Die moet iedereen die daar behoefte aan heeft verleiden en uitdagen om te blijven lezen. Mensen die niet zo goed kunnen lezen, staan daarbij voorop. Want om een vaardigheid te behouden, moet je het veel doen. Stilstand is dan achteruitgang: je verliest je routine.

De economische crisis heeft grote gevolgen gehad voor de Achterhoekse economie en de werkgelegenheid heeft hier zwaar onder druk gestaan. Om mensen goed uit te rusten om weer aan het werk te komen, moet het opleidingsniveau versterkt worden. Niet alleen de laagst opgeleide groepen verdienen hierbij extra ondersteuning, maar ook de groepen jongeren die net van school komen, ouderen die meer en vaker voor zichzelf moeten blijven zorgen en kinderen die van huis uit minder goede kansen krijgen dan andere kinderen. Op die groepen richt de bibliotheek zich. Met een prachtige collectie en met activiteiten. Allemaal gericht om de mensen te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. De bibliotheek is daardoor een schakel in de keten van de kenniseconomie.

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.