“Landen die op school veel computers gebruiken, scoren bij rekenen en taal vaak onder het gemiddelde.”

lezen

Alleen de combinatie van e-books en papieren boeken werkt optimaal. Daarom biedt de bibliotheek zowel papieren als digitale boeken aan.  

Je kunt het eigenlijk ook zelf wel bedenken: internet is vluchtig, je krijgt alleen maar korte informatie over onderwerpen waar je zelf gericht naar zoekt, op internet staat veel onzin – wie zegt of het waar is wat je leest? Een papieren boek neem je op schoot, je bladert erin, het heeft een begin en een eind – en dus is het een logisch opgebouwd verhaal, er is een uitgever aan te pas gekomen die het boek kritisch heeft beoordeeld. Een boek koop je, internet struin je af.

Maar is dat nu de reden dat kinderen beter leren als er combinaties van materialen worden aangeboden? Het rapport van de OESO waar de resultaten worden gemeten, vermeldt dit niet. Het gaat er volgens dit rapport om dat leraren beter moeten leren omgaan met het digitale aanbod. Ze moeten het beter in hun lessen verwerken.

Of het nu door mijn eigen aannames komt, of door het feit dat leerkrachten nog iets bij te leren hebben, het resultaat is hetzelfde. De prestaties blijven achter en dat is de reden dat de bibliotheek een groot voorstander is van een gecombineerde aanpak. Betrouwbare informatie die vooraf door een kenner is getoetst, blijft immers van onschatbare waarde. De bibliotheek wijst de weg in de informatiemaatschappij.

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.