“Op de arbeidsmarkt is 80% van het werk op de één of andere manier gerelateerd aan lezen en schrijven. Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Zij hebben geen werk en zijn lager opgeleid.”

laaggeletterdheid

Zij kunnen voor hulp terecht bij de bibliotheek.  

Het zijn alarmerende cijfers die ons bereiken over laaggeletterdheid. De afgelopen 17 jaar nam het percentage laaggeletterden in ons land toe van 9,4 in 1995 naar 12% in 2012. Laaggeletterden zijn minder vaak actief op de arbeidsmarkt, hebben minder vaak een vaste aanstelling, hebben vaker een laag inkomen, hebben minder vertrouwen in de medemens en beoordelen hun gezondheid als matig tot slecht.

Daarom werkt de bibliotheek volop aan het bestrijden daarvan. We doen dat niet alleen, we werken samen met verschillende andere instellingen, zoals het UWV, de Wedeo, het Graafschap College en Buurtplein B.V. De bibliotheek is onmisbaar in dit rijtje. Wij leveren de materialen die mensen kunnen gebruiken, we trainen vrijwilligers, we organiseren leesclubs en cursussen. En we doen dat allemaal op een laagdrempelige en creatieve manier. Zo doen we er alles aan om lezen leuker te maken.

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.