“Een kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen, kent op zijn derde jaar twee keer zoveel woorden als een kind dat niet is voorgelezen."

lezen

Door prentenboekentaal breiden kinderen hun woordenschat uit. Daarom promoot de bibliotheek het voorlezen van prentenboeken al aan kinderen vanaf 0 jaar.  

Jong geleerd, oud gedaan – dat is een bekende wijsheid. En die geldt des te meer voor lezen. Kinderen die worden voorgelezen, horen veel nieuwe woorden. Woorden die in het dagelijks gebruik niet zo vaak voorkomen. Dat is heel belangrijk, want hun woordenschat groeit daardoor enorm. Het is aangetoond dat het aantal woorden dat een kind op deze manier verwerft, een voorsprong geeft op de basisschool – en die voorsprong is niet meer in te halen.

Maar dat is niet het enige. Ook de relatie met degene die voorleest, verbetert door het voorlezen zelf. Om het maar simpel te zeggen: je hebt het eens over iets anders met elkaar. En dat doet goed. Even een blik buiten de dagelijkse werkelijkheid van de boterham met pindakaas of de spruitjes op tafel.

Daarom is de bibliotheek er vanaf een zo jong mogelijke leeftijd bij: vanaf het consultatiebureau bereiken we de ouders met Boekstart. We zijn aanwezig op de kinderopvang met Boekenpret en Boekstart in de kinderopvang , we helpen ouders thuis met de VoorleesExpress en we organiseren speciale boekstartbijeenkomsten voor ouders waar we voordoen hoe leuk voorlezen is.

We doen alles om kinderen te helpen om zonder achterstand op school te beginnen!

Lees meer

Door de ogen van Wieb Broekhuijsen

Essentiële dienstverlening

We voelen ons de koning te rijk!

Wel/niet/wel/niet/wel...

Niemandsland?

Lock-down

Ruimte

Zoals het klokje thuis tikt

Omdenk-team

Nieuwe geluiden

Wat ik mis...

Op reis in je hoofd

1000 plastic handsschoenen

131 appjes op zondagmorgen

Alles verandert

Apetrots

Met onze tijd mee

Wat, als een tekst een ‘appje’ wordt?

“Een kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen, kent op zijn derde jaar twee keer zoveel woorden als een kind dat niet is voorgelezen."

“Landen die op school veel computers gebruiken, scoren bij rekenen en taal vaak onder het gemiddelde.”

"Lezers scoren hoger dan niet-lezers op intelligentietesten en zijn succesvoller in de samenleving."

“Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger.”

“Als alle laaggeletterden in Nederland een cursus zouden volgen, zou dit de maatschappij 700 miljoen euro opleveren.”

“Aandacht besteden aan lezen op jonge leeftijd, voorkomt leesproblemen op oudere leeftijd en gaat zelfs laaggeletterdheid tegen.”

“Vaardige lezers vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan”

“Voorlezen aan baby’s nog voordat ze kunnen praten heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling”

“Op de arbeidsmarkt is 80% van het werk op de één of andere manier gerelateerd aan lezen en schrijven. Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Zij hebben geen werk en zijn lager opgeleid.”

"Een grote leesvaardigheid is cruciaal voor Nederland als kennis- en informatie-economie. Er bestaat een positief verband tussen de geletterdheidsscores van een land en de lange termijngroei van het bruto nationaal product."

"Kinderen die dagelijks minder dan vijf minuten per dag lezen, lezen in een jaar slechts 21.000 woorden. Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar."

"Iemand die vaak fictie leest, daar profijt van heeft in zijn sociale leven. Het inleven in de verhaalpersonages helpt ons om ons in te leven in mensen in het dagelijks leven"

Door de ogen van...

Wieb Broekhuijsen

Wieb Broekhuijsen is Directeur van Bibliotheek West-Achterhoek. Hier schrijft zij over haar ervaringen, inspiraties en trends in bibliotheekland.

Check de bieb